Wednesday, February 11, 2015

Đêm

photo : Adam Gallagher

Trôi miên man, miên man
Bên dưới ngọn đèn vàng
Con đường dài bất tận
Ngõ hẻm như vô lối
Người cùng người khuất sâu.
Bay lên cao, lên cao
Cưỡi trên bao ngọn gió
Nhìn xuống kia thăm thẳm
Lấp lánh triệu đốm màu
Nơi ấy người tìm nhau...

No comments:

Post a Comment

Để lại đây tí chữ nào!!!