Wednesday, February 4, 2015

Sài Gòn


Sài Gòn trời đêm nào có nắng
Mà sắc vàng vẫn hun hút, xa xăm
Có hai người bóng hòa làm một
Trượt dài mãi theo từng vòng bánh lăn
Sài Gòn em là dập dìu xe máy
Người chở người, siết chặt vòng tay
Lời thì thầm ghé vào tai rất khẽ
Nói gì kia sao mắt xanh cứ cười ?

Sài Gòn tôi là muôn vàn nỗi nhớ
Là hứa hẹn, bội tín, là cách xa
Là hai người nay đi về hai ngã
Thả kỉ niệm trôi bồng bềnh, thinh không...


No comments:

Post a Comment

Để lại đây tí chữ nào!!!