Saturday, November 14, 2015

Thương lắm Beirut ơi!


Từ trước tới nay, hễ nhắc tới Li Băng là trong đầu tự động hiện ra hình ảnh bom đạn và chiến tranh khốc liệt. Mãi về sau, khi cất công đi tìm hiểu lịch sử thì mới thấy được Lebanon ngoan cường thế nào.