Sunday, February 28, 2016

Trớ trêu câu chuyện du lịch Việt Nam


Mình không đi du lịch đủ nhiều để có thể phán xét gì. Nhưng so sánh du lịch VN với hai nước mình từng sang thăm là Thái và Cambodia thì tiềm năng du lịch VN thật sự là hơn nước bạn nhiều. Mỗi tội người ta không biết khai thác :'(