Tuesday, March 31, 2015

Phía sau một cô gái

Phía sau một cô gái

Là những yếu đuổi tàn dư ẩn trốn sau mặt tiền mạnh mẽ

Là vòng tay ôm siết chặt vô hình của những gã trai khuyết duyên vô phận che chở nỗi cô đơn của em và thi vị hóa bao phút yếu lòng.

Là vô vàn những bí mật đan khít vào nhau không kẽ hở hòng bảo vệ cái tôi tự tại.

Là em, trần trụi...

No comments:

Post a Comment

Để lại đây tí chữ nào!!!