Tuesday, March 22, 2016

Tha thứ và lãng quên

"Forgive and Forget" - "Tha thứ và lãng quên" là mấu chốt cơ bản trong việc duy trì các mỗi quan hệ.

Hồi đó, trong thời gian ngắn mình cộng tác hỗ trợ một start up đã  được "học ké" một bài học về "sự tha thứ và lãng quên" (Forgive and Forget) rất là hay từ anh sếp người Anh.