Sunday, February 22, 2015

20 - đừng nghĩ mà hãy mơ...

20 - đừng nghĩ mà hãy mơ
Để tay vươn dài ra đoạt lấy
Cho chân động lực để chạy
20 - đừng mơ mà hãy làm...


Nơi đó không có Tết,
Sẽ chẳng có vòng tay yêu thương của ba mẹ,
Gia đình luôn chờ sẵn mỗi khi vấp ngã ? - Nằm mơ
Nhưng rồi cũng phải gọi nó là "nhà"
Sẽ phải tạm biệt ấu thơ nơi đây
Xa đám bạn già cùng lớn lên từ thuở bé
Cả các chiến hữu vừa quen đây mà thân thương quá đỗi
Sang đấy lại bắt đầu lại từ đầu...
Nơi đó là những tháng ngày phải nổ lực gấp mười để khẳng định mình
Tuổi trẻ rong ruổi cùng thời trang, chữ nghĩa
Không có thời gian nghĩ linh tinh, vặt vãnh
Những tình cảm trai gái như bao người
Rồi khi hụt hơi sẽ dừng lại, bất giác thấy trống trải
Nhưng thành công thường đổi bằng nỗi cô đơn
Không có gì là không thể chạm
20 - đừng nghĩ mà hãy mơ
Để tay vươn dài ra đoạt lấy
Cho chân động lực để chạy
20 - đừng mơ mà hãy làm...

No comments:

Post a Comment

Để lại đây tí chữ nào!!!